Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Vragenlijst Europese Commissie...

02-08-2017

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over de veranderingen op het gebied van gezondheid en zorg in verband met de digitale eengemaakte markt. (Public Consultation on Transformation of Health and Care in the Digital Single Market).
Deze openbare raadpleging loopt tot 12 oktober 2017. Via deze raadpleging wenst men uw mening te weten over:

  • de grensoverschrijdende toegang tot en het beheer van persoonlijke gezondheidsgegevens;
  • een gezamenlijk Europees gebruik van middelen (digitale infrastructuur, gegevenscapaciteit) om het onderzoek te versnellen en de preventie, behandeling en gepersonaliseerde geneeskunde te bevorderen;
  • de maatregelen voor de brede invoering van digitale innovatie, waarbij de feedback door burgers en de interactie tussen patiënten en gezondheidszorgverleners wordt ondersteund.

De AUVB werd als lid van EFN gevraagd om deze raadpleging onder haar leden (waaronder de VVIZV) te verspreiden met als opzet om de behoefte aan beleidsmaatregelen in kaart te brengen die de digitale vernieuwing op het gebied van de verbetering van de volksgezondheid bevorderen en wat de reikwijdte van die beleidsmaatregelen moet zijn. Ook wordt er gevraagd om de structurele problemen van de gezondheidszorgsystemen te beschrijven.
We willen alle verpleegkundigen aanmoedigen om te reageren op deze raadpleging. Dit is belangrijk om zo veel mogelijk opmerkingen en commentaren te kunnen geven in functie van het valoriseren en op de voorgrond plaatsen van de verpleegkundige beroepsuitoefening.
De online vragenlijst kan worden geraadpleegd via deze link tot 12 oktober 2017.