Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Enquête werkdruk en werklast bij verpleegkundigen.

30-06-2017

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) is de koepel van de verpleegkundige beroepsorganisaties en overkoepelt 43 Franstalige, Duitstalige en Nederlandstalige beroepsverenigingen voor verpleegkunde in België. Meer info over de AUVB-UGIB-AKVB en over onze leden vindt u op onze website: www.auvb.be. Ook de VVIZV maakt hier deel van uit en beslist mee binnen deze nationale organisatie.
Verpleegkundige is een mooi beroep waar we ook telkens mee het verschil maken binnen de multidisciplinaire equipes in het ziekenhuis en in de thuissituatie.
Het is natuurlijk belangrijk dat verpleegkundigen hun beroep op een serene wijze kunnen uitoefenen.
Via een korte vragenlijst willen we de werkdruk en de werklast bij verpleegkundigen en de gevolgen hiervan in kaart te brengen.
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Mogen we u vragen om deze enquête in te vullen uiterlijk tegen 20 juli 2017. (Het best vult u de enquête nu meteen in.)
U kunt de enquête vinden via deze link of via onze website http://www.auvb.be/nl/blog/centraal/enquete-over-werkdruk-en-werklast-bij-verpleegkundigen-155/

Dank om dit te willen invullen.