Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Voorstel Learning outcomes IZ-SP...

14-01-2015

Volgens het decreet op de Vlaamse Kwalificatiestructuur van 30 april 2009 moeten alle bachelor- en masteropleidingen gezamenlijk hun ‘learning outcomes (LO)‘ bepalen en het resultaat daarvan ter validatie voorleggen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit gebeurt onder coördinatie van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Dit komt overeen met competenties maar eenduidig voor heel Vlaanderen binnen eenzelfde opleiding.

Het overlegplatform hogescholen-beroepsorganisaties, waarvan het VVIZV ook deel uitmaakt,  heeft de opdracht de LO uit te werken voor de BanaBa Intensieve- en spoedgevallenzorg. Hierbij maakte men gebruik van de handleiding ‘uitschrijven domeinspecifieke leerresultatenkaders van VLIR/VHLORA (februari 2013).

Bijgevoegde tekst werd op 17/09/2014 goedgekeurd binnen het overlegplatform en is klaar ter voorlegging aan het werkveld, de alumni en de internationale stakeholders.

Mogen wij vragen de LO aandachtig door te nemen en ons je opmerkingen te bezorgen via info@vvizv.be (vermeld  ‘LO’ bij onderwerp). Zo kan gezamenlijke feedback op dit document vanuit onze beroepsvereniging doorgegeven worden.

Klik hier voor de draftversie van het document - gelieve dit nog niet te verspreiden.

Alvast hartelijk dank voor de respons,

Het VVIZV-bestuur