Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Goedkeuring Nederlandse accreditatie Jaarcongres..

08-10-2019

De Vlaamse Vereniging Voor Intensieve Zorg (VVIZV) organiseert in november haar congres tweedaagse te Gent - België. Een belangrijk onderdeel van dit congres is kennis, inzichten en vaardigheden bijbrengen door middel van hoorcolleges en workshops bv. Virtual Reality in de zorg, aandachtpunten en zorg rond een poortkatheter, …). Het doel is om de kwaliteit van de zorg bij kritiek zieke patiënten in een complexe zorgsetting te verbeteren. Daarnaast is dit congres een belangrijk forum om (gespecialiseerde) verpleegkundigen intensieve zorg en spoedgevallenzorg in contact te brengen en kennisdeling te stimuleren.Het 37ste jaarcongres werd door de Nederlandse accreditatiecommissie Verpleegkundig Specialisten Register goedgekeurd voor 6 accreditatiepunten. De Vlaamse Vereniging Voor Intensieve Zorg (VVIZV) zet hiermee haar doelstelling ‘het organiseren van erkende permante vorming’ extra kracht bij. Meer informatie omtrent de accreditering vind je via deze link.