Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Open brief aan de arts-intensivisten

29-03-2016

Eén van de doelstellingen van de VVIZV is het promoten van kwaliteitsnormen en het behartigen van de beroepsbelangen van onze leden. Zoals jullie weten bewaken we mee de kwaliteit van de opleidingen voor intensieve zorgverpleegkundigen door onze participatie in het overleg met o.a. de hogescholen. Onze vereniging vertegenwoordigt ook de belangen van de intensievezorg verpleegkundigen binnen  de Nederlandstalige kamer van de AUVB (Algemene Unie van Verpleegkundigen van België). Het laatste half jaar kwamen we te weten dat de basisopleiding van verpleegkundigen grondig wijzigt en zal bestaan uit een vierjarige opleiding (naar Europees model). De VVIZV vindt dit op zich een positieve evolutie. Een groot vraagteken echter, blijft de voortgezette specialisatieopleiding van intensieve zorgverpleegkundigen die een specifieke beroepsgroep vertegenwoordigt. De banaba intensieve zorgen en spoed wordt vermoedelijk niet meer georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021 (eerste uitstroom nieuwe generieke verpleegkundigen na 4-jarig traject). De VVIZV heeft altijd gestreefd naar kwaliteitsvolle opleidingen voor de intensievezorg verpleegkundige. De banaba Intensieve Zorgen en Spoedgevallen was hier een voorbeeld van. Nu dit wegvalt, willen we het debat over de gespecialiseerde opleiding zeker mee aangaan en deelnemen aan de gesprekken hierrond. Een belangrijke groep binnen ons dagdagelijkse werk zijn de artsen-intensivisten. Deze groep zorgverstrekkers willen we op de hoogte houden over de reeds bestaande wijzigingen (vier jarige opleiding), maar ook van de toekomstige ontwikkelingen binnen ons beroepsveld (alternatief banaba IZ en spoed). De VVIZV wil hen informeren met de brief die je vindt in bijlage. Alleen door samen te werken met de andere participanten binnen het intensievezorgenlandschap hopen we te kunnen bereiken wat we in ons vizier hebben: een kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg op hoog complexe diensten zoals o.a. intensieve zorg.

Lees hier de brief.