Ontstaan en doelstellingen


Hoe begon het?

De Vlaamse Vereniging van Intensieve Zorgen Verpleegkundigen werd in 1983 opgericht nadat veelvuldige informele contacten de nood aan een georganiseerde samenwerking hadden aangetoond. De vereniging is niet gebonden aan een bepaalde ideologie. Een volledige pluralistische organisatie wordt nagestreefd.

Wie doet wat?

De Raad van Bestuur staat samen met  de leden van het Dagelijks Bestuur in voor de werking van de vereniging. Zo leggen we de krijtlijnen van het beleid vast en bepalen de koers die we als VVIZV op korte en langere termijn willen varen. Hiervoor worden we bijgestaan door medewerkers die zich eveneens vrijwillig en belangeloos inzetten voor de vereniging.

In het bestuur streven we een vertegenwoordiging van verpleegkundigen uit alle provincies van Vlaanderen na, tewerkgesteld in diverse takken van het intensievezorgenlandschap: zowel de praktiserend verpleegkundige als de verpleegkundig manager, het verpleegkundig onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek hebben een plaatsje in onze vereniging. Door deze verschillende invalshoeken hebben en houden we voeling met al onze leden en blijft onze visie op de wereld van intensieve zorgen ruim.

Waar staan we voor?

Organiseren van erkende permanente vorming:

  • Jaarcongres
  • minisymposia
  • Avondsymposium
  • online bijscholingsmodule voor leden

Informatieverstrekking en -uitwisseling aan/tussen intensievezorgenverpleegkundigen:

Stimuleren en ondersteunen van onderzoek voor en door intensievezorgenverpleegkundigen:

  • poster en mondelinge presentaties tijdens het Jaarcongres
  • jaarlijkse VVIZV-Award voor presentatie van excellent verpleegkundig onderzoek op het gebied van IZ

Promoten van kwaliteitsnormen en behartigen van de beroepsbelangen van onze leden:

  • bewaken van de kwaliteit van de BanaBa Intensieve Zorgen -en Spoedgevallenzorg door continu overleg met de hogescholen
  • onderhandelen rond de voorwaarden en verloning voor de verpleegkundigen die houder zijn of worden van de Bijzondere beroepstitel Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg (BBT
  • vertegenwoordigen van de intensievezorgenverpleegkundigen in de Vlaamse Verpleegunie (VVU)