Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Voorstel rond premies BBT Vlaamse Regering...

15-12-2015

De Vlaamse Regering legt een voorstel op tafel om de premies voor de bijzondere beroepsbekwaamheid of voor de bijzondere beroepstitels op te schorten in de instellingen waarvoor de Vlaamse overheid budgettair verantwoordelijk is...

Binnen het verslag van de ministerraad van 11 december 2015 in de Vlaamse Regering werd het volgende voorstel gedaan:

“Door de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor het ouderenbeleid en voor de categorale ziekenhuizen, en dus ook voor de financiering ervan. De Vlaamse Regering schort nu de premies voor de bijzondere beroepsbekwaamheid of voor de bijzondere beroepstitels op in de instellingen waarvoor de Vlaamse overheid budgettair verantwoordelijk is. Ze wijzigt daarvoor principieel het koninklijk besluit over het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep. Door dit voorstel wordt de budgettaire impact voor de sectoren waarvoor Vlaanderen financieel bevoegd is geworden, met inachtneming van een overgangsperiode, stelselmatig verminderd. In dit kader zal ook de beroepsloopbaan van de verpleegkundige bekeken worden. Over dit voorstel wordt het advies ingewonnen van de Raad van State en er wordt ook over overlegd in de schoot van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.”

Bron: http://www.vlaanderen.be/…/vla…/beslissingenvlaamseregering…

In dit voorstel gaat het voor alle duidelijkheid NIET over de algemene en universitaire ziekenhuizen maar over de categorale ZH en ouderenzorg. Voorlopig blijft ons inziens alles dus nog zoals het is. Wel gebeuren er een aantal andere belangrijke zaken waar we als beroepsvereniging actief in zijn zoals de herorganisatie van de opleiding. We houden jullie op de hoogte! Binnen de verpleegkundige beroepsorganisaties zal alvast om verduidelijking gevraagd worden bij de bevoegde minister.