Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Tijdelijke aanbieding lidmaatschap....

07-10-2020

Zoals jullie al vernamen organiseert de VVIZV dit najaar (data worden ASAP gepubliceerd) een e-Jaarcongres. Omwille van de coronamaatregelen zijn wij hiertoe genoodzaakt. Ook omwille van deze pandemie en de grote  professsionele gevolgen voor onze beroepsgroep (intensieve zorgenverpleegkundigen) heeft het Kernteam van de VVIZV beslist om het inschrijvingsgeld laag te houden en àl onze collega’s van onze beroepsgroep toe te laten aan dezelfde ‘solidaire’ prijs, nl. het bedrag van € 10 per Webinar. Gans het e-congres is georganiseerd rond Covid-19 en we denken dat iedereen hier baat bij heeft. Daarom maken we ook een éénmalige uitzondering, voor degenen die nog geen lid zijn, om uitzonderlijk via een bijdrage van € 20 lid te worden ‘for life’ van de VVIZV. Dit heeft naast de gekende voordelen als lid (zie website) m.b.t. tot dit e-congres het voordeel dat je als lid na het e-congres kan inloggen om het één en ander nog eens te bekijken bij herhaling. Zoals gezegd is dit éénmalig en deze actie loopt tot 15 december 2020. Wat moet je doen? Aanvraag (naam, voornaam, adres, emailadres, ev. Ziekenhuis) richten aan info@vvizv.be Het bedrag van 20 euro mag je overschrijven op rek. nr. BE58 0013 5126 6479 van de VVIZV vzw. Wij zorgen zo spoedig mogelijk voor je inschrijving als lid.