IFIC Loonmodel: Actualiteit dd. 22.10.2020

VOLG  HIER  DE  LAATSTE  ONTWIKKELINGEN

** 23.10.2020 In samenspraak met alle betrokkenen zal de link naar de petitie nog actief blijven. Afgelopen 24u werd de petitie verder onderschreven met > 150, dit bovenop het totaal van 4655 (dat vorige week werd opgenomen in de communicatie).  Petitie rond "Historisch akkoord, … maar wacht eens even. Wat met de bijzondere beroepstitel?


** 22.10.2020 Hiaten rond de loonspanning oude barema versus doelbarema IFIC klasse 14B, 14, 15, 16, 17, 18. Berekeningen op basis van simulator IFIC barema's.

** 22.10.2020 "If you give peanuts you get monkeys!" Zijn gespecialiseerde verpleegkundigen monkeys? Het idee van IFIC binnen onze sector is ons genegen... Toch is enige bezorgdheid niet ongegrond! Over knelpunten en onze eisen als beroepsorganisatie lees je hier meer... Ontdek ze!

** 22.10.2020 Vlaamse en Waalse Verpleegkundige Beroepsorganisaties en de algemene koepelorganisatie merken een toenemende ongerustheid op sinds alle berichtgeving rond het federale akkoord voor de zorgsector. Lees hier verder.


** 20.10.2020 Kernteam - Raad van Bestuurd VVIZV


** 16.10.2020 Overleg VVIZV-VVVS-AUVB - IFIC


** 14.10.2020 overleg VVIZV - VVVS - AUVB


** 06.10.2020 Overleg VVIZV - VVVS


** 28.08.2020 Overleg VVIZV - VVVS - VVVO - AUVB - stakeholders


** 26.08.2020 Vlaamse en Waalse Verpleegkundige beroepsorganisaties voor verpleegkundigen intensieve zorg, spoedgevallenzorg, operatiekwartier en aanverwanten starten in samenwerking met de Nationale verpleegkundige koeporganisatie (AUVB) een petitie rond "Historisch akkoord, … maar wacht eens even. Wat met de bijzondere beroepstitel?

Algemene informatie: kick-off nota

 

**15.08.2020 De Vlaamse Verpleegkundige beroepsorganisaties voor intensieve zorg (VVIZV), spoedgevallenzorg (VVVS) en operatiekwartiers (VVOV) slaan de handen in elkaar. Ook de Waalse collega's (SIZ nursing, AFIU, AFISO) en de Algemene Unie der Verpleegkundigen Van België (AUVB)sluiten aan op het thema IFIC / gespecialiseerde verpleegkundigen. 


** 01.08.2020 VVIZV Nieuwsbrief voor de leden: Historisch Federaal zorgakkoord’ … maar wacht eens even … hoe ‘historisch’ is dit akkoord eigenlijk?


**UPDATE 07.07.2020: Een voorontwerp van sociaal akkoord werd tussen de federale regering en de sociale partners van de federale zorgsectoren afgesloten. De tekst voorziet een structurele financiering ten belope van 500 miljoen euro voor de lonen, via “de volledige implementatie aan 100 %, in de periode 2021-2022, van de loonschalen van het opgestarte loonmodel IFIC in de federale privé zorgsectoren en het proportionele budgettair equivalent voor de publieke zorgsector met het oog op een geleidelijke harmonisering van de lonen tussen publieke en privésectoren”. De oprichting van een structurele tripartite werkgroep voor de opvolging van de evoluties in het IFIC loonmodel is ook voorzien.

Link naar website loonmodel (IFIC)

Link naar functiewijzer (IFIC)

Link naar baremacalculator fase 1 (IFIC) ** update juli 2020

 

25.04.2018 IFIC brief AUVB - VVIZV