MINISYMPOSIUM - Klaar voor de toekomst!

VVIZV klaar voor de toekomst!


Vorig jaar gaf Daphné Christiaens aan haar functie als
voorzitter van VVIZV neer te zullen leggen en zich
hoofdzakelijk te richten op haar functie als gemachtigd
bestuurslid binnen de Raad van Bestuur van VVIZV. De
vereniging wenst Daphné Christiaens oprecht te danken
voor haar verdiensten en verbindende rol als voorzitter
en wenst haar veel succes bij de uitoefening van haar
nieuw mandaat.

In de tussenperiode werd het
voorzitterschap en leiding van de VVIZV opgenomen
door het VVIZV-kernteam, met uitdrukkelijk dank aan
Marc Van Steertegem (secretaris), Wilfried Van Roy
(penningmeester) en Stijn Blot (gemachtigd bestuurslid).


De Raad van Bestuur en kernteam hebben tijdens de
Algemene Vergadering Brecht Serraes en Tom Vanacker
benoemd als VVIZV-voorzitters. Het duo zetelde reeds in
de Raad van Bestuur. Een concreet actieplan voor de
toekomst van onze vereniging werd uitgetekend en
bekrachtigd door het kernteam en de Raad van Bestuur.


“We zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen binnen de
Raad van Bestuur. Reeds jaren wordt de vereniging
beheerd door een standvastig en ambitieus kernteam en
Raad van Bestuur. Na een interne reflectie beogen we
om de doelstellingen van de verenging te versterken
binnen een zorglandschap in transitie. Daarnaast kijken
we uit naar een constructieve dialoog met mensen uit
de praktijk, opleidingscentra, stakeholders,… in deze
uitdagende maar boeiende tijden rond de toekomst van
de intensieve zorgsetting.”

De samenstelling van ons bestuur kan je hier bekijken.