Info, kennis & vaardigheden in COVID-19 tijden

ONLINE PLATFORM ZORGNET - ICURO

In samenwerking met AP Hogeschool Antwerpen heeft de koepel Zorgnet-Icuro een online platform opgericht voor verpleegkundigen.

Via deze weg kunnen enkele verpleegkundige handelingen op bevattelijke manier worden opgefrist. Dit platform is raadpleegbaar via http://zorgneticuro.ap.be
Dit platform biedt de mogelijkheid om aan verpleegkundigen een online opfrissing te bieden van verschillende verpleegkundige handelingen. Op deze website brengt men een toegankelijk en bevattelijk overzicht van enkele technische verstrekkingen.

Men richt zich specifiek naar: Aspiratie, Infuustherapie, ,Isolatie, Urologische zorgen, Zuurstoftherapie en Aërosol.

Het platform bevat naast theoretische duiding ook film en fotomateriaal.
Dit platform kan zowel via smartphone, pc en tablet geraadpleegd worden.

 

E-LEARNING MODULES VAN CONTINULUS

De VVIZV wil hierbij de e-learning modules van Continulus promoten. In het kader van de COVID-19 pandemie zijn alle lezingen die sepsis-gerelateerd zijn gratis gemaakt. Met de opbrengsten worden ICU's in Afrika ondersteund... Dwaal eens door de website...

 

COVID-19: LAATSTE STAND VAN ZAKEN - LINKS

Website van de FOD Volksgezondheid (Federale Overheid)

Website Agentschap Zorg & Gezondheid (Vlaamse Gemeenschap)

Website Belgisch instituut voor gezondheid (Sciensano)

Website Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)

Website van de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC - Europees)

Website van de Centres of Disease Control and Prevention (CDC - Verenigde Staten)

Algemene FAQ's over Corona (Openbare Omroep - VRT)

Link naar dagelijkse cijfers i.v.m. Covid-19 (De Standaard)

Link naar dagelijkse cijfers i.v.m. Covid-19 (VRT Nieuws)