Dit is een lijst van links naar interessante websites met betrekking tot Intensieve Zorgenverpleegkunde. Wens je ook een link op deze pagina, of werkt een bepaalde link niet meer? Stuur een mail naar: webmaster@vvizv.be

Decubitus

  • Belgische richtlijn decubitus
    Project gefinancierd door het Directoraat- generaal Organisatie van Gezondheidszorgvoorzieningen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
  • EPUAP
    European Pressure Ulcer Advisory Panel stimuleert onderzoek over en ontwikkelt richtlijnen voor preventie en behandeling van decubitus.