IFIC Loonmodel: PETITIE & INFO

VOLG HIER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN

** 26.08.2020 Vlaamse en Waalse Verpleegkundige beroepsorganisaties voor verpleegkundigen intensieve zorg, spoedgevallenzorg, operatiekwartier en aanverwanten starten in samenwerking met de Nationale verpleegkundige koeporganisatie (AUVB) een petitie rond "Historisch akkoord, … maar wacht eens even. Wat met de bijzondere beroepstitel?

Algemene informatie: kick-off nota

 

**15.08.2020 De Vlaamse Verpleegkundige beroepsorganisaties voor intensieve zorg (VVIZV), spoedgevallenzorg (VVVS) en operatiekwartiers (VVOV) slaan de handen in elkaar. Ook de Waalse collega's (SIZ nursing, AFIU, AFISO) en de Algemene Unie der Verpleegkundigen Van België (AUVB)sluiten aan op het thema IFIC / gespecialiseerde verpleegkundigen. 


** 01.08.2020 VVIZV Nieuwsbrief voor de leden: Historisch Federaal zorgakkoord’ … maar wacht eens even … hoe ‘historisch’ is dit akkoord eigenlijk?


**UPDATE 07.07.2020: Een voorontwerp van sociaal akkoord werd tussen de federale regering en de sociale partners van de federale zorgsectoren afgesloten. De tekst voorziet een structurele financiering ten belope van 500 miljoen euro voor de lonen, via “de volledige implementatie aan 100 %, in de periode 2021-2022, van de loonschalen van het opgestarte loonmodel IFIC in de federale privé zorgsectoren en het proportionele budgettair equivalent voor de publieke zorgsector met het oog op een geleidelijke harmonisering van de lonen tussen publieke en privésectoren”. De oprichting van een structurele tripartite werkgroep voor de opvolging van de evoluties in het IFIC loonmodel is ook voorzien.

Link naar website loonmodel (IFIC)

Link naar functiewijzer (IFIC)

Link naar baremacalculator fase 1 (IFIC) ** update juli 2020

 

25.04.2018 IFIC brief AUVB - VVIZV