COVID-19 | Onderzoek & bevragingen

BEVRAGING SCIENSANO | IMPACT VAN DE CORONACRISIS

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in België heeft ons dagelijks leven stevig door elkaar geschud. Sciensano lanceert de COVID-19 gezondheidsenquête om de impact ervan op onze gezondheid, ons gebruik van gezondheidsdiensten en onze leefgewoonten te achterhalen.

Help onze beleidsmakers om deze impact in kaart te brengen door:

Deel te nemen aan de COVID-19 gezondheidsenquête (max. 15 minuten – vragenlijst beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels)

De initiatiefnemers: 
De onderzoekers van Sciensanohet Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van dr. Karin De Ridder en Stefaan Demarest. Indien je bijkomende inlichtingen wenst of technische problemen ervaart, kan je ons steeds contacteren!


THE PPE-SAFE SURVEY (endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine and ESCMID ESGCIP)

Personal Protective Equipment and healthcare worker Safety in the COVID-19 Era.

In het licht van de problemen rond PPE heeft de ESICM deze survey opgezet. Het zou interessant zijn om ook uit Belgie een goede response te hebben.

Klik hier door naar de bevraging/survey.

 

OMGAAN MET DE FYSIEKE EN MENTALE IMPACT VAN VERPLEEGKUNDIGE ZORG VOOR PATIENTEN MET COVID-19

Onder leiding van prof. dr. Erik Franck (Universiteit Antwerpen) wordt een onderzoek uitgevoerd naar de noden, coping en veerkracht bij verpleegkundigen in zorg voor patiënten met COVID-19 in. Doelgroep: verpleegkundigen die zorg opnemen voor patiënten met COVID-19.
In Vlaanderen namen de laatste 48 uur reeds >1000 verpleegkundigen deel. In Nederland hinken we nog wat achterop.

We weten uit nationaal en internationaal onderzoek dat het zorgen voor COVID-19 patiënten een fysieke en mentale impact kan hebben op frontline hulpverleners. In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op een tweeledige vraagstelling: 1) waar hebben (frontline) hulpverleners momenteel nood aan en 2) welk coping gedrag stellen ze momenteel, en in welke mate dit geassocieerd is met symptomen van distress. Dit laatste om te kunnen nagaan welk gedrag geassocieerd blijkt met een hogere veerkracht en minder symptomen van on-welbevinden.

De link naar de vragenlijst.