Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Bevraging naar noden zorgverleners...

28-07-2020

De universiteit Antwerpen voert in samenwerking met de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) (https://www.auvb.be/nl/) een onderzoek uit naar de noden en de werkomgeving van verpleegkundigen en zorgkundigen in België tijdens de coronavirus pandemie. Aan de hand van uw antwoorden willen we inzicht krijgen in de problemen die bestaan in het werkveld met het oog op een haalbare en veilige afbouwen van de coronavirus maatregelen. Uw ervaring en ondersteuning hierbij zijn belangrijk. Het invullen van deze vragenlijst helpt ons om de juiste verwachtingen te stellen aan de overheid voor betere arbeidsomstandigheden en erkenning van verpleegkundigen en zorgkundigen. Door het invullen van deze vragenlijst draagt u bij om deze verwachtingen te baseren op gefundeerde data.Dit is het derde deel van het onderzoek.
De vragenlijst werd lichtjes aangepast en zal eventueel opnieuw worden aangepast in functie van de behoeftenanalyse.
Wij zullen de resultaten van elk bevraging binnen de week gebruiken en de verkregen informatie meedelen aan de bevoegde autoriteiten en de media.
De resultaten van deze eerste twee studies werden gepubliceerd en hebben ervoor gezorgd dat de bevoegde ministers werden geïnterpelleerd.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 min.
De vragenlijst is tweeledig. In een eerste deel krijgt u een aantal vragen over uw persoon (leeftijd, beroep, plaats tewerkstelling, enz.). In een tweede deel bevragen we uw werkomgeving, uw welzijn en de exit-strategie van uw organisatie.
Om deze herhaling mogelijk te maken vragen we uw emailadres. Dit is zeker niet verplicht, maar het maakt het wel mogelijk om u opnieuw uit te nodigen voor de volgende bevraging. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
De enquête is online via de volgende link en is beschikbaar tot en met maandag 6 augustus 2020. Klik hier voor de link.