MINISYMPOSIUM - BBT Intensieve Zorgen en Spoedopname stopgezet

De premies voor BBT/BBK zullen worden stopgezet op 1 september 2018.
Dit betekent dat wie een erkenning ontvangen heeft vóór 1 september 2018, nog onder de oude regeling valt. Deze medewerkers behouden, in deze eerste fase Ific, hun oude loonbarema’s, inclusief premie voor titel, en kunnen niet kiezen voor de Ific-barema’s. Zij behouden hun premie zolang ze een verpleegkundige functie uitoefenen, ook bij functiewijziging naar een niet-erkende dienst of naar een ander ziekenhuis, in de private of publieke sector.

Meer informatie vind je op de website van de fod door hier te klikken.

De VVIZV volgt dit verder op en houden jullie zeker op de hoogte!